Hướng dẫn tạo group và phân quyền thư mục trong Centos

Admin| Ngày 04/05/2019| 96

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách tạo group và phân quyền thư mục trong Centos qua từng bước sau nhé.

1. Tạo group trong centos

Đầu tiên để tạo group ta dùng lệnh sau:

1

groupadd cungnhauhocit

Giải thích lệnh:

 • groupadd: Đây là lệnh yêu cầu tạo group mới.
 • cungnhauhocit: Là tên group tạo.

Để xem các group các bạn dùng lệnh:

1

cat /etc/group

Đổi tên user:

Để đổi tên ta dùng lệnh sau:

1

groupmod -n hocit cungnhauhocit

Giải thích lệnh:

 • groupmod: là lệnh yêu cầu đổi tên.
 • -n: là tham số để đổi tên.
 • hocit: là tên group mới.
 • cungnhauhocit: là tên group cũ.

2. Xóa group trong centos

Để xóa group ta dùng lệnh sau:

1

groupdel hocit

Giải thích lệnh:

 • groupdel: là lệnh yêu cầu xóa group.
 • hocit: tên group muốn xóa.

Đưa user vào group:

Để đưa user vào group, ta dùng lệnh sau:

1

usermod -G cungnhauhocit hocit

Giải thích lệnh:

 • usermod: là lệnh để đưa user vào group.
 • -G: là tham số đưa vào group.
 • cungnhauhocit: là tên group cho user vào.
 • hocit: là tên user ta cho vào group.

3. Phân quyền (chmod) cho thư mục trong centos

Như các bạn đã biết, khi chúng ta share thư mục thì cần phải phân quyền. Nhằm mục đích quản lý người dùng trên thư mục đó, cũng như tránh những trường hợp mất mát hay những sự cố không mong muốn khác.

Để xem phân quyền trong Cent OS 7 chúng ta dùng lệnh:

1

chmod ll /

Quyền thư mục sẽ có dạng:

x xxx xxx xxx:
khi bật hết sẽ có dạng:
d rwx rwx rwx
1 234 567 8910

 • Khi trường đầu tiên là d thì đó là thư mục. c là tập tin đặc biệt và l là tập tin liên kết.
 • Trường 234 tượng trưng cho owner (người sở hữu).
 • Trường 567 tượng trưng cho group.
 • 3 trường còn lại tượng trưng cho user.

Các số tượng trưng cho quyền:

quyền r là read (cho phép đọc): 4

quyền w là write (cho thêm và chỉnh sửa): 2

quyền x là execute (quyền thi hành): 1

Tiếp theo nhìn lên hình các bạn sẽ thấy 2 trường ghi là root. Vậy 2 trường đó là gì?

 • Trường root đầu tiên tượng trưng cho tên người sở hữu (owner)
 • Trường root thứ 2 tượng trưng cho tên group.

Để đổi quyền ta dùng lệnh sau:

1

chmod 777 /cungnhauhocit

Giải thích lệnh:

 • chmod là lệnh để đổi quyền.
 • 777 là số quyền ra set. (1 con số tương đương cho 1 trường. VD: muốn set đọc viết và thực thì thì bằng 7 vì đọc = 4 viết = 2 và thực thi = 1. Công tất cả lại = 7. Set chỉ có đọc và viết thì đọc = 4 viết = 2. Cộng lại =6. Các trường hợp còn lại tương tự các bạn tự tính nha.)
 • /cungnhauhocit: là thư mục cần set.

Để chuyển quyền sở hữu cho user khác ta dùng lệnh:

1

chown hocit /cungnhauhocit

Giải thích lệnh:

 • chown: là lệnh để chuyển quyền sở hữu.
 • hocit: là tên user nhượng quyền.
 • /cungnhauhocit: là đường dẫn thư mục muốn chuyển.

phân quyền thư mục

Chuyển quyền sở hữu cho group khác:

1

chgrp -R cungnhauhocit /cungnhauhocit

Giải thích lệnh:

 • chgrp: là lệnh chuyển sở hữu group
 • -R: là tham số để các thư mục con đều phải đổi theo.
 • cungnhauhocit: là tên group muốn nhượng quyền.
 • /cungnhauhocit: là đường dẫn đến thư mục.

Bài hướng dẫn đã chỉ rõ từng bước tạo group và phân quyền thư mục trong Centos. Chúc bạn thành công.