Khác

Admin| Ngày 08/04/2019| 44

Khắc phục lỗi bị chiếm port 80 cho xampp bằng cách hiểu và làm.

Admin| Ngày 01/04/2019| 49

Với các dịch vụ hạ tầng sẵn có của VDC Colo cùng khả năng tự trang bị thêm tùy nhu cầu sử dụng của bạn, dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ VDC (VDC Colo) của KDATA là cách hiệu quả nhất để khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

Admin| Ngày 01/04/2019| 252

Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ FPT là việc khách hàng tự trang bị Dedicated server (máy chủ), mang đến đặt tại Data center của FPT.

Admin| Ngày 01/04/2019| 36

Khi sử dụng dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ tại VNPT, doanh nghiệp có thể thuê trọn gói một diện tích riêng, được đánh dấu và phân vùng sử dụng rõ ràng. Điểm mạnh của dịch vụ này tại VNPT là các doanh nghiệp khi thuê chỗ đặt máy chủ hoàn toàn được hưởng cơ sở hạ tầng IDC hàng đầu Việt Nam, đồng thời có thể tự trang bị thêm tùy nhu cầu sử dụng để vận hành hệ thống của mình.

Admin| Ngày 01/04/2019| 47

Thuê chỗ đặt server VDC là dịch vụ cho thuê không gian của VNPT DataCenter, quý khách tự trang bị máy chủ và thuê lại một phần không gian của VNPT Datacenter.

Admin| Ngày 01/04/2019| 48

Dịch vụ cho thuê chỗ đặt server FPT là cho  khách hàng thuê một phần không gian trên Data center để đặt hệ thống máy chủ và các thiết bị phần cứng khác của khách hàng.

Admin| Ngày 01/04/2019| 34

Cho thuê chỗ đặt server Viettel (Viettel Colocation) là dịch vụ cho khách hàng thuê một phần không gian – diện tích mặt sàn để đặt hệ thống máy chủ (server) và các thiết bị phần cứng khác.

Admin| Ngày 29/03/2019| 51

Cho thuê chỗ đặt máy chủ Viettel (Viettel Colocation) là dịch vụ cho khách hàng thuê một phần không gian – diện tích mặt sàn để đặt hệ thống máy chủ và các thiết bị phần cứng khác. Khách hàng có thể thuê trọn gói một diện tích riêng, được đánh dấu phân vùng rõ ràng và hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng Viettel IDC, đồng thời bạn có thể tự trang bị thêm tùy nhu cầu sử dụng để vận hành hệ thống của mình.

Admin| Ngày 29/03/2019| 38

Thuê chỗ đặt máy chủ ODS - ODS Colocation là dịch vụ cung cấp cho khách hàng thuê một phần không gian, diện tích để đặt hệ thống máy chủ và các thiết bị phần cứng khác tại trung tâm dữ liệu Datacenter của ODS, với các điều kiện kỹ thuật tốt nhất để vận hành, đảm bảo máy chủ đó hoạt động 24/7 trên mạng Internet.