Hướng dẫn tạo database trong directadmin

Admin| Ngày 29/04/2019| 66

Thông thường một website hoàn chỉnh thì bao gồm bộ code và cơ sở dữ liệu, vì thế sau khi bạn upload bộ mã nguồn rồi thì công việc tiếp theo là bạn tạo một database để lưu trữ dữ liệu, hôm nay kdata tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo database mới trọng directadmin

Tạo database mới trong directadmin

Trươc tiên bạn hãy đăng nhập vào Direct Admin bằng thông tin mà nhà cung cấp hosting đã gửi cho bạn (thông thường là địa chỉ http://IP_ADDRESS:2222). Trong trang chủ bạn tìm và bấm vào Mysql Management

Bước tiếp theo bạn bấm vào Create New Database.

Database Name, Username thường để trùng nhau cho dễ quản lý, mật khẩu thì bạn có thể gõ tùy ý vào 2 ô hoặc click random nhé vào các ô như trong hình, xong rồi bấm create.

Và sau khi tạo xong thì sẽ có màn hình thông báo như hình dưới, bây giờ bạn bấm vào HERE để quay lại màn hình quản lý database

 

Import database trong directadmin

1. là bạn chọn file sql có sẵn trên máy tính bằng cách bấm vào Choose file, sau đó bấm upload và chờ hệ thống nhập cơ sở dữ liệu vào.

2. Hoặc là bạn bạn import sql bằng phpmyadmin mà kdata đã có giới thiệu bằng cách bấm vào phpMyAdmin như số 2 trong hình, hoặc bạn gõ trực tiếp lên thanh address http://ip:2222/phpmyadmin

Xóa database trong directadmin

Về cách xóa thì đơn giản là bạn chọn database nào cần xóa và bấm delete là xong

Lời kết: 

Như vậy là kdata đã hướng dẫn các bạn cách tạo database, import và cách xóa cơ sở dữ liệu trong phpmyadmin rồi nhé, hy vọng bài này có ích cho bạn tham khảo.