Import và export database Mysql bằng phpmyadmin

Admin| Ngày 25/04/2019| 43

Việc import hoặc export (database) đối với người quản trị, lập trình website khá quan trọng và phải thao tác thường xuyên, cận thận để đảm bảo tính an toàn cho mỗi cơ sở dữ liệu. Hôm nay Kdata tiếp tục viết bài để giúp các bạn nâng cao khả năng quản trị web hoàn chỉnh hơn, thao tác nhanh và chính xác hơn.

1. Import database Mysql bằng Phpmyadmin

Ở bước này thì bạn đã có một cơ sở dữ liệu, nếu chưa có thì bạn phải tạo trước. Bạn có thể tham khảo thêm bước tạo cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin mà kdata đã giới thiệu.

Trong phpmyadmin, chọn database mà bạn muốn import ở phía bên trái.

Click vào tab "Nhập" như trong hình, sau đó chọn "Choose File" để chọn file .sql hoặc file .sql.zip... mà bạn đã có trên máy tính, sau đó chọn thực hiện để nhập cơ sở dữ liệu vào.

Sau khi import thành công sẽ hiện ra bảng như sau:

 

2. Export database Mysql bằng Phpmyadmin

Bạn chọn database cần xuất ra ở danh sách bên cột trái của phpmyadmin, ở đây của mình là kdata

Sau đó bấm vào tab Xuất ở tab phía trên của giao diện như trong hình dưới, nếu bạn muốn xuất toàn bộ database thì mặc định bạn bấm Thực hiện.

Còn nếu bạn chỉ muốn xuất tables nào quan trọng thì bạn chọn vào dòng Tùy thích - hiện thị toàn bộ các tùy chọn có thể, sau đó chọn table cần xuất và bấm thực hiện, ví dụ ở đây mình chỉ cọn table wp_posts và thực hiện xuất ra

Lưu ý là nếu chỉ xuất 1 table thì sau này bạn import lại thì chỉ có 1 table lúc xuất thôi nhé, bước này chỉ giành cho bạn nào am hiểu 1 chút về table database, mình khuyên bạn nên sử dụng chức năng Nhanh - chỉ hiện thị các tùy chọn tối thiểu, hoặc bạn có thể thực hành nhiều để trải nghiệm.

Kết thúc:

Đó là cách import và export database bằng phpmyadmin, bạn cũng có thể thao tác import sql sshexport sql ssh bằng dòng lệnh bằng phần mềm Putty trên windows.